L'ESCOLAQUI SOM
 
L'escola L'Esqueix escolaritza nens i nenes d'Educació Infantil i Primària.Forma part de la ZER El Moianès Ponent juntament amb les escoles de Calders i Mura. Una ZER és una agrupació d'escoles de diversos pobles petits que comparteixen el mateix projecte educatiu. També es comparteixen els mestres especialistes, en el nostre cas d'educació física, música i d'educació especial.

TRETS D'IDENTITAT

Som una entitat pública que creu en una educació laica, democràtica, coeducativa, integradora, arrelada al país i oberta a la societat a qui serveix.
El projecte educatiu de la nostra escola i de la nostra ZER pretén ser obert i, per tant, integrador.
Es potenciaran totes les activitats que tendeixin a crear un projecte educatiu global, en contacte amb les Llars d’Infants i amb els Instituts receptors dels alumnes dels nostres pobles.

 PRINCIPIS QUE REGEIXEN LA NOSTRA PRÀCTICA EDUCATIVA


· Ens basem en l’aprenentatge significatiu, on els alumnes tenen un paper actiu en el procés. Es parteix de l’experimentació, manipulació i descobriment lliure i guiat. Es tenen en compte els coneixements previs i, on la motivació i l’esforç són aspectes claus per dur-ho a terme.

· Es té en compte l’estadi evolutiu en què es troba l’alumne per tal d’afavorir el seu desenvolupament integral i harmònic, assegurant un nucli de coneixements i habilitats bàsiques que li permeti preparar-se per les etapes posteriors i per la seva vida adulta.

· El llenguatge oral és el mitjà fonamental per aprendre a aprendre, sent aquesta una declaració de principis dins de la nostra pràctica docent.

· Els agrupaments són cíclics, la diversificació de les formes d’organització i agrupaments dels alumnes ens permet potenciar les activitats cooperatives entre nivells i amb continuïtat al llarg de tota l’escolaritat.

· Per nosaltres l’avaluació és una condició indispensable i un element bàsic de reflexió per a la millora de la pràctica docent i del procés de l’alumnat. Entenem l’avaluació de la pràctica docent, com a eina imprescindible per dissenyar les línies de treball i estratègies educatives que promoguin la reflexió i la millora constant de la nostra pràctica docent, propiciant la revisió per obtenir una ensenyança de qualitat.

· Som una escola oberta a l’entorn i a la comunitat educativa, aprofitant els recursos del nostre entorn social, natural i cultural.

· Pretenem una comunicació propera i fluïda amb les famílies per involucrar-les en la vida diària del centre.

· Entre tots hem d’educar als nens i nenes en aspectes com: solidaritat, tolerància i respecte envers als altres i a un mateix; sense discriminar a ningú per raons de gènere, cultura, ideologia...
COM TREBALLEM

A la nostra escola procurem il·lusionar els nens i nenes en els aprenentatges. Treballem per projectes. Cada projecte és un viatge pel món del coneixement. Volem que hi hagi espais per treballar de diferent manera tota mena d'aprenentatges.

Valorem l'organització i el progrés individual. Hi ha d'haver tipus d'activitats que permetin aprendre i progressar sol, de manera personal. Els plans de treball i el treball per racons, són exemples d'aquesta manera de treballar. 

El treball cooperatiu és també essencial per avançar en els aprenentatges. En petits grups podem aprendre a escriure, a llegir, a calcular, a descobrir coses... També és necessària l'organització en gran grup. La participació en àmbits que impliquin debat, diàleg. Treballar en gran grup enriqueix.

L'assemblea de classe ens serveix per compartir propostes, per resoldre els conflictes i per debatre temes que ens interessen, per felicitar-nos o per queixar-nos de tot allò que no funciona prou bé i per comprometre'ns tots plegats a millorar la convivència.

En resum, treballem activitats i metodologies com:

Projectes, conferències, plans de treball, racons de treball i de jocs, ambients, el protagonista, assemblees, itineraris de natura, sortides i colònies, llegim en parella, padrins, tallers, PuntEdu, festes tradicionals, llenguatges expressius, activitats cooperatives, treball sistemàtic, jocs de llengua, jocs matemàtics, llengua anglesa, psicomotricitat, educació física, música...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada