MENJADORSERVEI DE MENJADOR CURS 2017-2018

El preu del tiquet és de 6,20€.

Recordeu que per fer poder-se quedar a menjador cal dipositar el tiquet amb el nom de l'alumne a la bústia de menjador que hi ha a l'entrada principal de l'escola a  2/4 de 9 del matí.

És imprescindible posar el tiquet per poder quedar-se a dinar.


 ADQUISICIÓ  DE TIQUETS

El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a finestreta o bé per internet al següent número de compte:
COMPTE  EUREST CATALUNYA A LA CAIXA
                                                                                           
ES44 2100 2931 99 0200446033

codi client:  0425572

Cal indicar clarament a l’ingrés els cognoms de la família i el nombre de menús que s’abonen. El justificant del pagament dels tiquets es presentarà a la monitora del servei que l’intercanviarà per tiquets que us seran retornats mitjançat el vostre fill/a.  La presentació d’aquest justificant és necessari per poder fer ús del servei.